บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอส (ประเทศไทย) จำกัด

ให้บริการด้านการกำจัดปลวกและแมลงอื่น ๆ ซึ่งทำลายอาคารบ้านเรือน วัสดุอุปกรณ์เสียหาย และเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่มนุษย์

 

ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข


บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอส (ประเทศไทย) จำกัด