1586932140957-mscs1024-03.jpg

ระบบเหยื่อ

กำจัดปลวก ผ่านการทดสอบแล้ว มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับระบบติดตั้งสถานีเหยื่อกำจัดปลวกภายในอาคาร จะทำการติดตั้งสถานีบริเวณที่พบแหล่งทางเดิน หรือการเข้าทำลายของปลวก ซึ่งปลวกจะนำเหยื่อกลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นๆ ภายในรังตาย โดยเหยื่อนั้นมีสารออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของปลวกส่งผลให้ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้